Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website. Door de website te bezoeken en te gebruiken, gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, dient u de website niet te gebruiken.

1. Gebruik van de website

1.1 U mag de website alleen gebruiken voor legale doeleinden en op een manier die niet in strijd is met de rechten van derden of de toepasselijke wet- en regelgeving.

1.2 U mag de inhoud van de website niet kopiëren, reproduceren, distribueren, publiceren, verkopen of anderszins exploiteren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar van de website.

1.3 U mag geen gebruik maken van geautomatiseerde middelen, zoals robots, spiders of scrapers, om informatie van de website te verzamelen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar van de website.

1.4 De eigenaar van de website behoudt zich het recht voor om de toegang tot de website op elk moment en om welke reden dan ook te beperken of te beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving.

2. Disclaimer

2.1 De eigenaar van de website doet zijn best om ervoor te zorgen dat de informatie op de website nauwkeurig en up-to-date is. De eigenaar van de website kan echter niet garanderen dat de informatie op de website juist, volledig of actueel is.

2.2 De eigenaar van de website is niet aansprakelijk voor enige schade of verlies als gevolg van het gebruik van de website of de informatie op de website.

2.3 De eigenaar van de website is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites van derden waarnaar op de website wordt verwezen.

3. Intellectuele eigendomsrechten

3.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website, inclusief maar niet beperkt tot auteursrechten, merkrechten en octrooirechten, behoren toe aan de eigenaar van de website of zijn licentiegevers.

3.2 Het is niet toegestaan om de inhoud van de website te kopiëren, reproduceren, distribueren, publiceren, verkopen of anderszins exploiteren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar van de website.

4. Privacy

4.1 De eigenaar van de website respecteert uw privacy en verzamelt alleen persoonlijke gegevens die u vrijwillig verstrekt, zoals bijvoorbeeld uw naam, e-mailadres en telefoonnummer.

4.2 De eigenaar van de website zal uw persoonlijke gegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor u ze heeft verstrekt, zoals het verstrekken van informatie of het afhandelen van uw bestellingen.

4.3 De eigenaar van de website zal uw persoonlijke gegevens niet delen met derden, tenzij dit nodig is om uw bestelling af te handelen of als dit wettelijk vereist is.

4.4 De eigenaar van de website zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik of openbaarmaking.

5. Wijzigingen in de voorwaarden

5.1 De eigenaar van de website behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

5.2 Door de website te blijven gebruiken nadat de algemene voorwaarden zijn gewijzigd, gaat u akkoord met de gewijzigde voorwaarden.

6. Toepasselijk recht en geschillen

6.1 Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

6.2 Eventuele geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze algemene voorwaarden zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Door de website te gebruiken, gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden. Als u vragen of opmerkingen heeft over deze voorwaarden, neem dan contact op met de eigenaar van de website.